• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
اتوکد (به انگلیسی: AutoCAD) نرم‌افزاری است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود. این نرم‌افزار از محصولات شرکت آمریکایی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیط‌های دو و سه بعدی را دارند.

auto desk AutoCAD AutoCad autoCad 2D AutoCAD 2D 2013 آموزش اتوکد اتودسک اتوکد اتوکد اتوکد 2013 اتوکد دوبعدی اتوکد دوبعدی 2013

این نرم افزار هم اکنون پرکاربردترین نرم افزار طراحی صنعتی و نقشه کشی بوده که بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر در سراسر دنیا دارد. اتوکد محصول پرچم‌دار شرکت Autodesk، که توسط طراحان، معماران و مهندسان در ساختن مدل‌های دو بعدی و سه بعدی استفاده می‌شود.

auto desk AutoCAD AutoCad autoCad 2D AutoCad 3D آموزش اتوکد آموزش اتوکد تحت مک اتودسک اتوکد اتوکد اتوکد تحت سیستم عامل اپل مکینتاش اتوکد تحت سیستم عامل مک اتوکد تحت مک

آموزش AutoCAD 3D
6 ساعت و 40 دقيقه
اتوکد (به انگلیسی: AutoCAD) نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود و کاربرد ترسیمی دارد این نرم‌افزار از محصولات شرکت آمریکایی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیط‌های دو بعدی و سه بعدی را دارند.

auto desk AutoCAD AutoCad AutoCad 3D آموزش اتوکد آموزش اتوکد سه بعدی آموزش کامل اتوکد اتودسک اتوکد اتوکد اتوکد 3D اتوکد سه بعدی اتوکد کامل ایتودسک اتوکد نرم افزار اتوکد نقشه کشی سازه با اتوکد

اتوکد نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود و کاربرد ترسیمی دارد این نرم‌افزار از محصولات شرکت آمریکایی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیط‌های دو بعدی و سه بعدی را دارند.

auto desk AutoCAD AutoCad autoCad 2D AutoCad 3D آموزش اتوکد آموزش اتوکد سه بعدی اتودسک اتوکد اتوکد اتوکد 3D اتوکد دوبعدی اتوکد سه بعدی ایتودسک اتوکد نرم افزار اتوکد نقشه کشی سازه با اتوکد

آموزش کامل اتوکد
16 ساعت و 58 دقيقه
اتوکد نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود و کاربرد ترسیمی دارد این نرم‌افزار از محصولات شرکت آمریکایی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیط‌های دو بعدی و سه بعدی را دارند.

auto desk AutoCAD AutoCad AutoCad 3D آموزش اتوکد آموزش اتوکد سه بعدی آموزش کامل اتوکد اتودسک اتوکد اتوکد اتوکد 3D اتوکد دوبعدی اتوکد سه بعدی اتوکد کامل ایتودسک اتوکد نرم افزار اتوکد

اتوکد نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود و کاربرد ترسیمی دارد این نرم‌افزار از محصولات شرکت آمریکایی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیط‌های دو بعدی و سه بعدی را دارند.

auto desk AutoCAD AutoCad AutoCad 3D آموزش اتوکد سه بعدی اتوکد 3D اتوکد سه بعدی اتوگد

شما می توانید با اتوکد سه بعدی علاوه بر نشان دادن طول و عرض یک طراحی به عمق آن نیز اشاره کنید. اتوکد سه بعدی می تواند در هر صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد از جمله صنعیت ساختمان سازی طراحی ماشین طراحی جامدات و ...

auto desk AutoCAD AutoCad آموزش اتوکد آموزش کامل اتوکد اتودسک اتوکد اتوکد اتوکد سه بعدی اتوکد کامل ایتودسک اتوکد نرم افزار اتوکد

اتوکد (به انگلیسی: AutoCAD) نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود و کاربرد ترسیمی دارد این نرم‌افزار از محصولات شرکت آمریکایی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیط‌های دو بعدی و سه بعدی را دارند.

auto desk AutoCAD AutoCad AutoCad 2016 آموزش اتوکد آموزش کامل اتوکد اتودسک اتوکد اتوکد اتوکد 2016 اتوکد دوبعدی اتوکد کامل ایتودسک اتوکد نرم افزار اتوکد

اتوکد (به انگلیسی: AutoCAD) نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود و کاربرد ترسیمی دارد این نرم‌افزار از محصولات شرکت آمریکایی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیط‌های دو بعدی و سه بعدی را دارند.

auto desk AutoCAD AutoCad آموزش اتوکد آموزش کامل اتوکد اتودسک اتوکد اتوکد اتوکد دوبعدی اتوکد سه بعدی اتوکد کامل ایتودسک اتوکد نرم افزار اتوکد

آموزش حرفه ای اتوکد
11 ساعت و 55 دقيقه
اتوکد (به انگلیسی: AutoCAD) نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود و کاربرد ترسیمی دارد این نرم‌افزار از محصولات شرکت آمریکایی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیط‌های دو بعدی و سه بعدی را دارند.

auto desk AutoCAD AutoCad آموزش اتوکد آموزش کامل اتوکد اتوکد ایتودسک اتوکد نرم افزار اتوکد