• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای عنوان یکی از کتاب های درسی می باشد که مخصوص رشته فنی و حرفه ای می باشد. کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای اولین کتاب کارگاهی می باشد که مخصوص رشته شبکه و نرم افزار رایانه است.

درس نصب و راه اندازی رایانه پایه دهم درس نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای دهم شبکه و نرم افزار رایانه نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم رشته فنی شبکه و رایانه