• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب یکی از کتاب های درسی می باشد که مخصوص دانش آموزان رشته ی شبکه و نرم افزار رایانه گروه برق و رایانه شاخه ی فنی و حرفه ای می باشد.

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب سیستم های اطلاعاتی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب طراحی وب