شگفتیهای زیبای آفرینش
75,000 ریال
قابل سفارش
کتاب مصور ورنگی انواعی از پرندگان مناسب گروه سنی (ب)و(ج) لینک خریدhttp://ketabrah.ir/go/b37696
ارکیده معجزه طبیعت سحرانگیز
115,000 ریال
قابل سفارش
کتاب حاضر ازمعدود کتب موجوددر این زمینه بوده ودایره المعارفی ازمعروف‌ترین ارکیده‌های دنیا است به چگونگی پرورش، نگهداری و ویژگی‌های ارکیده را بیان نموده و می‌تواند در شناسایی و ترویج این گل کمیاب موثر باشد. لینک خریدhttp://ketabrah.ir/go/b34171
گیاهان دارویی
175,000 ریال
قابل سفارش
کتاب حاضر منطبق براستانداردهای آموزش گیاهان دارویی در دوره های کارودانش وفنی وحرفه ای بوده که مروری برچگونگی تولید،فرآوری وآشنایی بامحصولات رایج رابیان می دارد . لینک خرید http://ketabrah.ir/go/b34384
داروسازی گیاهی
175,000 ریال
قابل سفارش
کتاب حاضر مروری بر استخراج، تجزیه، شناسایی مواد موثره،روش های نوین در افزایش مواد موثره،فرآوری وعمل آوری گیاهان دارویی است. علاقمندان می توانند کتاب رااز سایت کتابراه تهیه فرمایند. لینک خرید http://ketabrah.ir/go/b34382