آموزش درس معماری کامپیوتر
28 ساعت و 25 دقيقه

دوره دانلودی

درس معماری کامپیوتر یکی از دروس اصلی و پایه در مقطع کارشناسی رشته علوم کامپیوتر و همه گرایش‌های رشته مهندسی کامپیوتر شامل نرم‌افزار، سخت‌افزار و فناوری اطلاعات (IT) است.

درس معماری کامپبوتر معماری کامپیوتر معماری کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

آموزش درس معماری کامپیوتر
20 ساعت و 5 دقيقه

دوره دانلودی

هدف از این درس، آشنایی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر با معماری و سازمان‌دهی پردازدنده‌ها است که شامل آشنایی با معماری دستورالعمل و نیز ساختار داخلی پردازنده می‌شود. در ضمن دانشجویان با محاسبات کامپیوتری در پردازنده‌ها همه‌منظوره نیز آشنا می‌شوند.

درس معماری درس معماری کامپبوتر گروه مهندسی تکنواوژی نرم افزار کامپیوتر معماری معماری کامپیوتر معماری کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر

آموزش درس معماری کامپیوتر
32 ساعت و 32 دقيقه

دوره دانلودی

درس معماری کامپیوتر به چگونگی کارکرد، طراحی و ساخت پایه ای ترین اجزای کامپیوتر می پردازد. این درس با بررسی یک پردازش گر ساده و ابتدایی اصول کارکرد آن را بیان میکند. سپس به معماری های مختلف پردازشگر میپردازد.

computer architecture معماری کامپیوتر