زبان اردو
7 ساعت و 8 دقيقه

دوره دانلودی

زبان نروژی

دوره دانلودی

ساده ترین روش یادگیری زبان نروژی را در اینجا بیاموزید.

زبان خارجه زبان نروژی مدرن آموز

آموزش زبان چرکس

دوره دانلودی

شما می توانید در اینجا با برخی از لغات چرکسی آشناشوید.

زبان چرکس مدرن آموز

شما می توانید در اینجا با برخی از لغات زبان آفریقایی آشناشوید.

زبان آفریقایی مدرن آموز

شما می توانید در اینجا با برخی از لغات زبان بوسنیایی آشنا شوید.

زبان بوسنیایی مدرن آموز

شما می توانید در اینجا با برخی از لغات بلغارستان آشنا شوید.

زبان بلغاری مدرن آموز

آموزش زبان فنلاندی
2 ساعت و 13 دقيقه

دوره دانلودی

شما می توانید بااین آموزش با زبان فنلاندی اشنا شوید.

زبان فنلاندی مدرن آموز

شما می توانید در اینجا با بعضی لغات زبان کرواتی آشناشوید.

زبان کرواتی لغات زبان مدرن آموز

می توانید با لغات زبان اندونزیایی در اینجا آشنا شوید.

زبان اندونزیایی مدرن آموز

آموزش زبان چینی
8 ساعت و 18 دقيقه

دوره دانلودی

آموزش زبان انگلیسی
4 ساعت و 43 دقيقه

دوره دانلودی

به آسانی می توانید در اینجا جدید ترین روش یادگیری زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

زبان انگلیسی به فارسی مدرن آموز

محاوره انگلیسی
2 ساعت و 11 دقيقه

دوره دانلودی

زبان ایتالیایی
1 ساعت و 12 دقيقه

دوره دانلودی

زبانی رومی‌تبار از خانواده هندواروپایی است.که شما در اینجا می توانید با این آموزش راحت تر باآن آشنا شوید.

زبان ایتالیایی مدرن آموز

زبان ترکی
5 ساعت و 16 دقيقه

دوره دانلودی

با این اموزش می توانید به راحتی زبان ترکی را یادبگیرید.

زبان ترکی مدرن آموز

زبان پشتو به فارسی
2 ساعت و 25 دقيقه

دوره دانلودی

زبانی هندواروپایی و از شاخه ایرانی شرقی، یکی از دو زبان رسمی در افغانستان در کنار فارسی و دومین زبان پرگویشور پاکستان است.که می توانید در اینجا براحتی آموزش ببینید

زبان پشتو مدرن آموز

زبان گرجی
1 ساعت و 5 دقيقه

دوره دانلودی

زبان رسمی کشور گرجستان است.و شما میتوانید در اینجا آموزش آن را ببینید و به آسانی یاد بگیرید.

زبان گرجی مدرن آموز

نمایش 1 تا 18 از 156 رکورد