آموزش درس مدار منطقی
20 ساعت

دوره دانلودی

مدارهای منطقی، پایه و اساس کامپیوترهای دیجیتال و بسیاری دیگر از سیستم‌های کنترل اتوماتیک هستند که امروزه به ‌شکل فزاینده‌ای همه جوانب زندگی ما را در برگرفته‌اند.

درس مدارها درس مدارهای منطقی مدارهای منطقی

درس طراحی با زبانهای توصیف سخت افزار
9 ساعت و 31 دقيقه

دوره دانلودی

زبان توصیف سخت‌افزار (به انگلیسی: Hardware description language) در الکترونیک، یک زبان تخصصی کامپیوتر برای توصیف ساختار و رفتار مدارهای الکترونیکی و اغلب مدارهای منطقی دیجیتال است.

HDL VHDL توصیف سخت افزار زبان توصیف سخت افزار زبانهای توصیف سخت افزار طراحی زبان های توصیف سخت افزار

هدف از این درس، آشنایی با روش‌های خودکار طراحی و اشکال‌زدایی مدارها و سیستم‌های دیجیتال با رویکرد استفاده از ابزارهای طراحی خودکار مدارهای مجتمع است.

سیستم دیجیتال سیستم های دیجیتال طراحی سیستم های دیجیتال طراحی کامپیوتر طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال طراحی معماری مدارهای منطقی