آموزش استاتیک و مقاومت مصالح
12 ساعت و 14 دقيقه

دوره دانلودی

استاتیک شاخه ای از علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه درباره سامانه های فیزیکی در حال تعادل ایستا می پردازد. مقاومت مصالح شاخه ای از علم مكانیك است كه به بررسی و تعیین مقاومت و صلبیت و نیز پایداری ارتجاعی اعضای باربر می پردازد.

استاتیک و مقاومت مصالح درس استاتیک درس مقاومت مصالح مقاومت مصالح

آموزش استاتیک
9 ساعت و 31 دقيقه

دوره دانلودی

استاتیک یا ایستایی‌شاخه‌ای از دانش فیزیک(مکانیک) و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ سامانه‌های فیزیکی در حال تعادل ایستا(یا تعادل استاتیکی) می‌پردازد.

Static آموزش درس استاتیک استاتیک استاتیک رشته مکانیک درس استاتیک

آموزش درس فیزیک عمومی
6 ساعت و 59 دقيقه

دوره دانلودی

فیزیک، علوم طبیعی مطالعهٔ ماده، حرکت و رفتار آن در فضا-زمان، و هستارهای مرتبط انرژی و نیرو است. در کل، فیزیک، علم قوانین حاکم بر طبیعت است.

Physics درس فیزیک فیزیک فیزیک عمومی فیزیک عمومی 1

فیزیک مکانیک
4 ساعت و 32 دقيقه

دوره دانلودی

مکانیک (به فرانسوی: Mécanique) یا سازوکارشناسی یکی از شاخه‌های فیزیک است که به مطالعه حرکات ماده و نیروهایی که باعث آن حرکات می‌شود اقدام می‌کند.

درس فیزیک مکانیک فیزیک مکانیک

آموزش درس فیزیک حرارت
3 ساعت و 16 دقيقه

دوره دانلودی

فیزیک حرارتی مطالعه ی طبیعت آماری سیستم های فیزیکی از نقطه نظر انرژی است. با بررسی مسائل پایه دما و حرارت آغاز می شود و سپس به بررسی قانون اول ترمودینامیک و قانون دوم ترمودینامیک از نقطه نظر آماری می پردازد.

Thermal Physics آموزش فیزیک حرارت درس فیزیک درس فیزیک حرارت فیزیک حرارت

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

نمایش 1 تا 18 از 151 رکورد