آموزش درس شبکه های کامپیوتری
27 ساعت و 57 دقيقه

دوره دانلودی

درس شبکه های کامپیوتری از جمله دروس مهم در کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات و همین طور درسی مهم برای افرادی است که می‌خواهند کارهای پژوهشی و آکادمیک انجام دهند.

شبکه شبکه کامپیوتر شبکه کامپیوتری

آموزش درس شبکه های کامپیوتری
33 ساعت و 30 دقيقه

دوره دانلودی

شبکه مجموعه‌ای از دستگاه‌هاست که از طریق پیوندها (Links) به هم متصل می‌شوند. هر گره (node) می‌تواند کامپیوتر، چاپگریا هر دستگاه دیگری باشد که قادر به ارسال یا دریافت داده است.

شبکه شبکه کامپیوتر شبکه کامپیوتری شبکه های کامپیوتری