image

تدریس خصوصی

آموزش درس ساختمان داده
36 ساعت و 14 دقيقه

دوره دانلودی

درس ساختمان داده بنیادی ترین درس رشته کامپیوتر و حتی یکی از بنیادی ترین درس‌های بسیاری از رشته‌های علوم پایه و مهندسی است. هدف درس ساختمان داده بررسی و پژوهش در مورد روش‌های گوناگون ذخیره، نگهداری و بازیابی اطلاعات در سیستم‌های کامپیوتری است.

آموزش درس ساختمان داده درس ساختمان داده ساختمان داده

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

image

تدریس خصوصی

آموزش درس ساختمان داده ها
22 ساعت و 58 دقيقه

دوره دانلودی

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
10 ساعت و 33 دقيقه

دوره دانلودی

در این درس نحوه طراحی و پیاده سازی انواع داده ها، دستورات و ساختمان داده ها را در چند زبان برنامه نویسی مطالعه کرده و امتیازها و معایب را مقایسه می کنیم. از این مطالب برای طراحی یک زبان جدید یا انتخاب یک زبان مناسب استفاده می شود.

برنامه سازی پیاده سازی زبان پیاده سازی زبان های برنامه سازی طراحی و پیاده سازی زبان طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی