آموزش درس ساختمان داده
36 ساعت و 14 دقيقه

دوره دانلودی

درس ساختمان داده بنیادی ترین درس رشته کامپیوتر و حتی یکی از بنیادی ترین درس‌های بسیاری از رشته‌های علوم پایه و مهندسی است. هدف درس ساختمان داده بررسی و پژوهش در مورد روش‌های گوناگون ذخیره، نگهداری و بازیابی اطلاعات در سیستم‌های کامپیوتری است.

آموزش درس ساختمان داده درس ساختمان داده ساختمان داده

آموزش درس ساختمان داده ها
22 ساعت و 58 دقيقه

دوره دانلودی