Logo 108

ویژگی های والدین در سامانه آموزشی مدرن آموز

photo-panel

والدین  با عضویت در این سامانه خواهند توانست برای فرزندان خود در دوره های آموزشی دلخواه خود ثبت نام نمایند. همچنین امکان مشاهده ی برنامه ی هفتگی جلسات فرزندانشان برای آنها فراهم شده است . با استفاده از امکانات سامانه میتوانند نتایج آزمون و سوابق تحصیلی فرزندان خود را ببینند و  همچنین هزینه های تحصیلی آنها را پرداخت کنند.

برای مشاهده ی امکانات بصورت کامل، عضو سامانه شوید.