Logo 108

ویژگی های مؤسسات آموزشی در سامانه آموزشی مدرن آموز

photo-panel

 با ارتقا ی پلن خود میتوانید از کلیه ی امکانات سامانه به عنوان یک موسسه ی آموزشی برخوردار شوید. میتوان از امکانات این سامانه، ایجاد دروس و مدرسین برای موسسه آموزشی وایجاد دوره های آموزشی به صورت عمومی و خصوصی  را نام برد. همچنین امکان ایجاد کلاس و مشخص کردن هزینه، شهریه، جلسه و آزمون نیز وجود دارد. برای جلسات و آزمون های  کلاسی نیز می توان یکی از حالات حضوری و غیر حضوری را تعیین نمایید. مشاهده ی هزینه های جاری و لیست بدهکاری /بستانکاری  و ایجاد گروه های مختلف و اضافه کردن مخاطب به هر گروه نیز امکان پذیر است . از دیگر مزایای سامانه، مدیریت نیازسنجی و ارزیابی ، مدیریت ظرفیت های اختصاصی کلاس آنلاین و نظارت بر کلیه ی امور مربوط به موسسه می باشد. همچنین می توانید جلسات و رویداد های مربوط به مؤسسه را در تقویم آموزشی مشاهده نمایید.