Logo 108

ویژگی های مدرسین در سامانه آموزشی مدرن آموز

photo-panel

 شما به عنوان یک مدرس با عضویت در این سامانه میتوانید کلیه پیشنهادهای تدریس خود را مشاهده، آن ها را قبول یا رد نمایید. همچنین میتوانید جلسات تدریس مربوط به خود را در تقویم آموزشی ببینید و هزینه های کاری و دریافتی خود را نیز مشاهده نمایید. از دیگر امکانات پنل آموزشی ویژه ی مدرسین، برگزاری جلسات بصورت آنلاین و مدیریت جلسه مانند حضور و غیاب ، ایجاد تکلیف و نمره کلاسی است. علاوه بر آنها مدرس میتواند فایل های جلسه را در اختیار دانش آموزان قرار دهد، آزمون ایجاد کند، نمرات دانش آموزان را ثبت کند، ارزشیابی نهایی دانش آموزان را ثبت کرده و درخواست های بازنگری آنها را مشاهده نماید. امکان ایجاد دوره و تعریف کلاس خصوصی و تمامی امکانات مدیریتی برای مدرس با درخواست ارتقاء پلن به تدریس خصوصی نیز فراهم خواهد شد. برای مشاهده ی امکانات بصورت کامل عضو سامانه شوید.