Logo 108

ویژگی های دانش آموزان در سامانه آموزشی مدرن آموز

photo-panel

دانش آموزان در این سامانه می توانند دوره آموزشی متناسب با نیاز خود را پیدا کرده و در آن ثبت نام کنند. همچنین امکان مشاهده تقویم آموزشی  و شرکت در کلاس های آنلاین برای آنها فراهم شده است. دانش آموزان  میتوانند در پایان دوره مدرس و موسسه خود را ارزیابی و سنجش نمایند. از دیگر امکانات این سامانه برای دانش آموزان میتوان به مشاهده ی وضعیت تحصیلی هر دانش آموز و شرکت در آزمون های آنلاین و درخواست بازنگری نمره و دریافت فایل های کلاسی نیز نام برد.  برای مشاهده ی امکانات بصورت کامل عضو سامانه شوید.